Kabels en leidingen

Zakelijke rechten

Vrijwel alle gebouwen in Nederland zijn voorzien van elektriciteit, aardgas, water, riolering, telefoon en breedband kabels (antenne tv, internet). Kabels en leidingen lopen door de grond van eigenaren.

De Belemmeringenwet Privaatrecht regelt in Nederland dat deze leidingen en kabels ook daadwerkelijk gelegd kunnen worden. Vaak worden zogenoemde zakelijke rechten gevestigd op de grond van een eigenaar. Dat is nodig om de aanleg en het beheer van de leiding mogelijk te maken. Uiteraard gebeurt dit altijd in overleg met een eigenaar.

Van der Vleuten Raadgevers is niet alleen gespecialiseerd in het vestigen van deze rechten. Ook de schadeberekeningen die hiermee samenhangen, stellen we graag voor u op. Ons kantoor is de huisadviseur van de gezamenlijke leidingleggers in Noord-Brabant.

Schadebepaling

De aanleg van leidingen vraagt om kennis van ruimtelijke ordening en milieurecht. Zo is het bijvoorbeeld verplicht om afspraken tussen de leidingbeheerder en de eigenaren en gebruikers van de grond contractueel vast te leggen. De leidingbeheerder dient in een vroegtijdig stadium contact op te nemen met eigenaren en gebruikers. Om de schade te beperken en de voortgang te waarborgen, is dat van essentieel belang.

Van der Vleuten Raadgevers stelt voor eigenaars en gebruikers graag de schade vast. Daarvoor maken we gebruik van normen die landelijk zijn vastgelegd. Hebt u behoefte aan maatwerk, dan voeren we ook taxaties uit. Verder staan we u ook als adviseur bij tijdens onderhandelingen over de schaderegeling. Insteek hierbij is om compromis te bereiken waarin alle betrokken partijen zich kunnen vinden. Eventueel leggen we dit compromis vast in een overeenkomst. Zo is voor alle betrokkenen duidelijk wat hun rechtspositie is.

Procedure

Soms verlenen eigenaren van grond geen medewerking aan essentiële onderdelen van het leidingennet. Het vestigen van een zakelijk recht komt dan niet tot stand. Hebt u als leidingbeheerder zo’n situatie aan de hand? Graag werken we een gedoogprocedure voor u uit die u kunt inzetten.

Kabels en Leidingen Samenvatting vergoedingen 2022.

Heeft u een vraag?

Ons team staat klaar om u te helpen.

Stel ons een vraag