Taxaties

Een taxatie is het inschatten van de waarde van zaken en objecten.

Wat is taxeren?

Van der Vleuten Raadgevers taxeert alleen onroerende zaken. Wat kunt u verwachten als u ons een taxatieopdracht geeft? Allereerst maakt één van onze taxateurs een afspraak voor een opname van het object.

Deze opname bestaat uit twee delen. Stap 1 omvat de inventarisatie van het object. Tijdens stap 2 bespreekt u de belangrijkste aspecten van de taxatie. Vaak dient u hierbij bouwtekeningen of andere documentatie zoals een kopie van de milieuvergunning te overleggen.

Na de opname zet onze taxateur alle informatie op een rij. Eventuele, ontbrekende informatie vult hij aan met gegevens uit eigen onderzoek. Zo kan hij bijvoorbeeld informatie opvragen bij het kadaster of de gemeente. Onze taxateur verwerkt vervolgens alle informatie in een helder taxatierapport. Op basis van hiervan stelt hij tenslotte de taxatiewaarde vast.

De minnelijke waardering

Sommige taxaties zijn nodig om belastingaangifte te kunnen doen. Bijvoorbeeld bij successie, bedrijfsoverdracht, bedrijfsbeëindiging of boedelverdeling. In dat geval vraagt u als belastingplichtige medewerking aan de inspecteur voor een minnelijke waardering. Bij deze taxatie zijn twee taxateurs betrokken. Eén taxateur die namens de Belastingdienst opereert en één taxateur die u zelf mag aanwijzen. Beide taxateurs bepalen de waarde bindend. Dit houdt in dat beide partijen zich verplicht aan deze waardebepaling moeten houden.

Heeft u een vraag?

Ons team staat klaar om u te helpen.

Stel ons een vraag