Projectleiding en projectcoördinatie

Het succes van een ruimtelijke visie staat of valt met twee belangrijke pijlers: financiële haalbaarheid en voldoende draagvlak bij de betrokkenen en de gemeenschap.

Van ontwikkelingsfase tot en met herinrichting

Een integrale aanpak is een basisvoorwaarde voor projectontwikkeling. Zeker bij de revitalisering (herinrichting) van gebieden. Het succes van een ruimtelijke visie staat of valt met twee belangrijke pijlers: financiële haalbaarheid en voldoende draagvlak bij de betrokkenen en de gemeenschap. Daarom is het belangrijk om een ruimtelijke visie vanaf het prille begin op beide pijlers te toetsen. Van der Vleuten Raadgevers is goed op de hoogte van de wensen van de participanten. Samen met onze expertise zetten we die kennis in om processen te begeleiden. Vanaf de ontwikkelingsfase tot en met de sanering en herinrichting.

100% onafhankelijke rol

Van der Vleuten Raadgevers heeft geen belangen in andere organisaties of uitvoerende bedrijven. Dat stelt ons in de gelegenheid om 100% onafhankelijk te zorgen voor de juiste integratie. De haalbaarheid van plannen nemen we altijd kritisch onder de loep. Daarnaast hebben we een zesde zintuig ontwikkeld om de rol en verantwoordelijkheden van participanten te beoordelen.

Heldere rapportage en evaluatie

Onze deskundigen voeren de werkzaamheden uit in nauw overleg met de opdrachtgever. U kunt daarbij altijd rekenen op beknopte, heldere (tussen)rapportages en inzichtelijke schema's. Hebt u behoefte aan een evaluatie van de verrichte diensten of de afspraken over de voortgang van de activiteiten? Een tussentijdse evaluatie kunnen we op elk gewenst tijdstip inplannen.

Heeft u een vraag?

Ons team staat klaar om u te helpen.

Stel ons een vraag