Omgevingswet per 1 januari 2023 ingevoerd (tenzij…)

juli 13, 2022 Nieuwsberichten uit ons vakgebied

De Omgevingswet wordt per 1 januari 2023 ingevoerd. Alleen een negatief oordeel van het Adviescollege ICT-Toetsing over de stabiliteit van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM’s) kan in oktober nog roet in het eten gooien. Dat is de uitkomst van een met een krappe meerderheid aanvaarde motie vanmiddag in de Eerste Kamer.

Voorlopige sluitstuk

De stemming op de laatste dag voor het zomerreces is het voorlopige sluitstuk van de behandeling van de Omgevingswet in de Eerste Kamer. Die behandeling moest een aantal keren worden uitgesteld, onder meer omdat – zoals Binnenlands Bestuur onthulde – tegenstanders van de wet door het ministerie van Binnenlandse zaken zouden zijn geïntimideerd.

Twee maanden

Als het Adviescollege ICT-Toetsing positief adviseert over de staat van het digitaal stelsel en de TAM’s (die moeten dienen als alternatief voor de planketen), kan op 1 november het inwerkingtredings-KB in het Staatsblad worden gepubliceerd. Dat is twee maanden voordat de wet moet worden ingevoerd.

Verwarrende situatie

Tegenstemmers van de motie benoemden onder meer de ‘verwarrende situatie’ die nu voor gemeenten ontstaat. Gemeenten moeten volledig koersen op invoering van de wet per 1 januari aanstaande, maar tegelijk nog rekening houden met nieuw uitstel ter elfder ure.

(Bron: Binnenlands Bestuur door Martin Hendriksma)


Heeft u een vraag?

Ons team staat klaar om u te helpen.

Stel ons een vraag