Vanaf woensdag 24 augustus 2022 kunt u een zienswijze indienen over het voornemen een milieueffectrapport op te stellen voor het Nationaal MilieuProgramma. Hiervoor is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld.

Binnenkort termijn open voor indienen zienswijzen

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau en het participatieplan van het Nationaal MilieuProgramma kunt u nu al bekijken op deze website en op de website van de Tweede Kamer. Het is van 24 augustus tot en met 4 oktober 2022 mogelijk om hier een zienswijze over in te dienen. Op deze website wordt op 24 augustus 2022 aangegeven op welke manieren u een zienswijze kunt indienen. 13 september 2022 (onder voorbehoud) wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd. Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u op de projectwebsite. U kunt u hier aanmelden als u live aanwezig wilt zijn bij deze informatiebijeenkomst.

Waar gaat het Nationaal MilieuProgramma over?

In het Nationale MilieuProgramma (NMP) komt te staan hoe het kabinet ervoor wil gaan zorgen dat op termijn onze leefomgeving gezond, schoon en veilig is en dat milieurisico’s verwaarloosbaar zijn. Het voorkomen van milieuschade leidt tot een duurzamere economie en een brede welvaart.

Het opstellen van het NMP gebeurt vanuit drie hoofdopgaven:

Vitale Ecosystemen

Vitale ecosystemen staan aan de basis van ons bestaan. Alleen als de bodem-, water- en luchtkwaliteit op orde zijn, kunnen we tot een gezonde leefomgeving voor de mens komen.

Gezonde Leefomgeving

De kwaliteit van onze leefomgeving wordt beïnvloed door de activiteiten die we ontplooien. We wonen, werken, recreëren en verplaatsen ons in die leefomgeving.

Duurzame, Circulaire Economie

Bij de stap naar een duurzame en circulaire economie willen we ervoor zorgen dat die activiteiten de leefomgeving zo min mogelijk verstoren.

Collage met foto's van de leefomgeving in Nederland

Milieueffectrapportage (m.e.r.)

Met een plan milieueffectrapportage worden mogelijke alternatieve beleidskeuzes vergeleken. De effecten op milieu, economie en andere effecten op onze leefomgeving worden hierbij in beeld gebracht. Op basis van de kennis van de effecten worden later in het proces de beleidskeuzes gemaakt die worden opgenomen in het Nationaal Milieuprogramma. De eerste stap van de plan m.e.r. betreft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) wordt beschreven wat de hoofdopgaven zijn voor het milieubeleid, hoe deze hoofdopgaven uitgewerkt gaan worden en hoe de mogelijke effecten in beeld gebracht gaan worden.

Heeft u een vraag?

Ons team staat klaar om u te helpen.

Stel ons een vraag